Το βασικό μέλημα της GE Appliances είναι να διασφαλίζει διαρκώς την προστασία και την υγεία μας, με κάθε τρόπο και μέσο.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα κλιματιστικά GE Appliances διαθέτουν το σύστημα αυτόματου καθαρισμού, ώστε ο αέρας που βγαίνει από τη μονάδα να είναι πάντα καθαρός. Κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων συσσωρεύεται υγρασία και σκόνη στο στοιχείο της εσωτερικής μονάδας. Ο αέρας που βγαίνει από τη μονάδα μπορεί να περιέχει σκόνη και μικρόβια βλαβερά για την υγεία, γι’ αυτό απαιτείται ο συχνός καθαρισμός του στοιχείου, κάτι που είναι δύσκολο όταν τα κλιματιστικά τοποθετούνται ψηλά. Έτσι η διαδικασία καθαρισμού επιτυγχάνεται εύκολα με το σύστημα αυτόματου καθαρισμού.

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΑΕΡΑ

Το κενό της κάθε πλευράς του πλέγματος είναι 1.2mm, ενώ το μήκος της κάθε πλευράς του πλέγματος του συμβατικού σχεδιασμού είναι 2mm. Λόγω του εξελιγμένου αυτού φίλτρου, η διαδικασία φιλτραρίσματος είναι βελτιστοποιημένη κατά 40%.