Η GE Appliances σας εγγυάται υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Για την επίτευξη της απόλυτης προστασίας από ανάφλεξη:

  1. Η πλακέτα καλύπτεται από μεταλλικό και αλουμινένιο περίβλημα.
  2. Οι υψηλής τάσης ηλεκτρολογικές συνδέσεις προστατεύονται με ειδικό κάλυμμα έναντι της ανάφλεξης.
  3. Η υψηλής αντοχής πλακέτα τάξεως 5VA παρέχει μέγιστη κάλυψη έναντι της ανάφλεξης.

Επιπλέον το πλέγμα προστασίας, προστατεύει τη μονάδα από την είσοδο οποιουδήποτε στοιχείου που μπορεί να καταστρέψει τον ανεμιστήρα ή να προκαλέσει ατύχημα στον χρήστη.